SlovenskýEnglish

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami

 19.04.2024

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru  upozorňuje na trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť často stavujú obeťami rôznych podvodov a  krádeží. Páchatelia sa pod rôznymi vymyslenými príbehmi dostávajú do ich blízkosti, uvedú ich do omylu a podvodom, či krádežou ich pripravia o celoživotné úspory alebo cenné predmety. 

S cieľom zvýšenia informovanosti verejnosti, najmä seniorov, zasielame informácie verejnosti, najmä seniorom (viď príloha – leták s legendami).

 


Zoznam aktualít: