SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 62)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8/2024 Dodatok č.2 k Zmluve č. 231392 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Uloža
Dod.: Environmentálny fond
0 €
7/2024 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Uloža
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
30 €
6/2024 DODATOK č.4 k zmluve o dlhodobom prenájme pozemku zo dňa 22. 03. 2024 Odb.: Obec Uloža
Dod.: Pozemkové spoločenstvo Uloža
0 €
5/2024 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci Odb.: Obec Uloža
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
339.12 €
4/2024 Kúpna zmluva na predmet zákazky s názvom "Predchádzanie vzniku BRKO v obci Uloža" Odb.: Obec Uloža
Dod.: DCSK s.r.o.
16 825 €
3/2024 Dodatok č. 6 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Uloža č. 5/L/2019 Odb.: Obec Uloža
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
0 €
2/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 231392 08U03 o poskytnutí poddpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Uloža
Dod.: Environmentálny fond
0 €
1/2024 Zmluva o dielo -stavby k zákazke "Záchytné parkovisko pri kostole v obci Uloža" Odb.: Obec Uloža
Dod.: StavStar s.r.o.
71 023.82 €
15/2023 Dodatok k dohode o integračnom zámere Odb.: Obec Uloža
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
14/2023 ZMLUVA O DIELO Dodávka a montáž optickej siete pre kamerový systém Objekt: Obec Uloža Odb.: Obec Uloža
Dod.: Branislav Bartko
4 300.75 €
Generované portálom Uradne.sk