SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obeculoza.sk spravuje Obec Uloža je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Uloža

Adresa:

Obecný úrad Uloža 
Uloža 76
053 71 Vyšné Repaše

IČO: 00329720

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Levoča 
Región: Levočské Vrchy západ 
Počet obyvateľov: 236
Rozloha: 683 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280 

Obecný úrad: 
Tel.:
 +421 53 459 72 02
E-mail: uloza@uloza.sk

Kompetencie:
Obec Uloža je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Uloža je zriadený na Mestskom úrade v: Levoči
Vedúci úradu: Mgr. Štefánia Kochanová
Kontakt:  +421 53 451 40 14
E-mail: stefania.kochanova@levoca.sk

Úradné hodiny

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk