SlovenskýEnglish

Čipovanie zberných nádob komunálneho odpadu v obci Uloža od 01.01.2024

 05.12.2023

Obec v spolupráci so spoločnosťou Brantner Nova, a.s. zavádza od 01.01.2024 v našej obci čipovanie zberných nádob na komunálny odpad a to z dôvodu platenia spravodlivejších poplatkov za komunálny odpad a efektívnejšieho separovania odpadu. K čipovaniu zberných nádob dôjde v priebehu decembra 2023. Podrobnejšie informácie v priloženom dokumente.

Obec v spolupráci so spoločnosťou Brantner Nova, a.s.  zavádza od 01.01.2024  v našej obci  čipovanie zberných nádob na komunálny odpad a to z dôvodu platenia spravodlivejších poplatkov za komunálny odpad a efektívnejšieho separovania odpadu. K čipovaniu zberných nádob dôjde v priebehu decembra 2023. 
Podrobnejšie informácie v priloženom dokumente.

Zoznam aktualít: